Persbericht: boekpresentatie Utrecht 27 april 2013

Opmerkelijk Nederlands boek over Chinese tapijten

 and Other Horse Tack from China and Beyond. RSVP

Het door de Nederlandse kunsthistoricus Koos de Jong geschreven boek gaat over de tuigage van paarden met het accent op zadeltapijten. Verteld wordt hoe de Chinezen al voor onze jaartelling gedwongen werden om, behalve de Chinese Muur, een goedgetrainde cavalerie uit te rusten om hun gebied te verdedigen tegen oprukkende nomadenstammen.  Als aanvoerder wilde je natuurlijk wėl gezien worden en dus fungeerden zadeltapijten als  statussymbool. Net zoals tegenwoordig de nieuwste Audi of een Armani pak voor  snelle zakenmannen.

Het eerste exemplaar van dit boek zal worden aangeboden aan oud tafeltenniskampioene,  sinologe en oud NRC Handelsblad correspondent in China, Bettine Vriesekoop.

Bijzonder aan dit boek is dat het aantoont dat China een veel grotere rol heeft gespeeld in de oorsprong en ontwikkeling van het geknoopte tapijt van wol of zijde dan tot nog toe werd aangenomen. De techniek en patronen werden niet slaafs en pas betrekkelijk laat overgenomen van het Midden Oosten, maar voor een groot deel in China zelf ontwikkeld.  De vroegste exemplaren, voor het merendeel zadeltapijten, zijn meer dan 2000 jaar oud.   

Omdat het boek afrekent met de vooral in China zelf heersende opvatting dat tapijten vreemd zijn aan de Chinese cultuur heeft de auteur zijn in het Engels geschreven boek laten vertalen in het Mandarijn Chinees en wordt het behalve in het Westen ook in China op de markt gebracht.

Wat het boek ook interessant maakt, is dat China via de Zijderoute niet alleen bijdroeg aan de cultuur van het Midden Oosten en het  Westen, maar zich bij tijd en wijle ook zelf openstelde voor vreemde culturele invloeden. Een goed voorbeeld daarvan zijn de paardrijdende jonge vrouwen, gekleed in ‘ Turkse’ broeken, die tijdens de Tang dynastie (618-906) hartstochtelijk polo speelden.    

De auteur, zelf een gepassioneerd verzamelaar en onderzoeker, raakte gefascineerd door het onderwerp, omdat er nog maar weinig bekend is over Chinese, Mongoolse en Tibetaanse tapijten.  Dat geldt des te meer voor zadeltapijten, waarvan nog betrekkelijk veel exemplaren bewaard bleven. Daarom worden ze voor het gemak vrijwel allemaal in de 19de eeuw gedateerd. Door ze te vergelijken met de vele zadeltapijten die zijn afgebeeld in de Chinese schilderkunst, beeldhouwkunst en toegepaste kunsten, slaagde De Jong er in om een betrouwbare typologie te ontwikkelen aan de hand waarvan de tapijten nu kunnen worden gedateerd en toegeschreven aan de plaats van vervaardiging.  De uitkomst van dit onderzoek werd nog verder onderbouwd met de resultaten van technisch onderzoek.

Het eerste deel van dit rijk geïllustreerde boek biedt een chronologisch overzicht dat ca. 500 voor onze jaartelling begint. In het tweede deel komen de verschillende productiecentra aan bod. De in de bijlagen opgenomen index, woordenlijst,  uitgebreide literatuurlijst en technische gegevens verhogen de gebruikswaarde van het boek.

info@dragonandhorse.com)

Pagina’s:                                              240

Afbeeldingen:                                    288 in kleur, 2 landkaarten,  5 lijntekeningen

Bijlagen:                                              technische gegevens, woordenlijst, literatuurlijst, index

Vertaling in Chinees:  Juno Chan, Hong Kong

Ontwerp:                                              Rosanne Chan / CA Design, Hong Kong

(cadesign@pacific.net.hk)

Drukwerk:                                           Communication Art Design & Printing Ltd, Hong Kong

Distributie:                                          CA  Design Book Club, Hong Kong

(cabookclub@pacific.net.hk)

Technische uitvoering:                    twee delen in cassette, gebonden en stofbekleed,

H 30,3 B 22,5 cm

Oplaag:                                                  2000 exemplaren

Verkoopprijs:                                      € 59,50 / $ 80

ISBN:                                                      978-962-7502-92-0

Over de auteur tevens  contactpersoon (+31 652076190 / info@dragonandhorse.com)

Buy
the book
Simply a must for anyone who loves textiles, horses or the history of China’s military, sports or culture.